Školská jedáleň

Spôsob úhrady:
 
1. trvalým príkazom                  
- v 15. -17.deň v mesiaci
- bankový účet  č. 2610248010/5600
- čiastka 24,99 eur (strava s olovrantom)
- čiastka 20,16 eur (strava bez olovrantu) 
 
2. v hotovosti na Obecnom úrade (oznam na nástenke vo vestibule školy)
-  dieťa v MŠ je možné prihlásiť aj na stravu bez olovrantu
 
 
 
Stravné    bez olovrantu       0,96 eur/ deň
                  s olovrantom      1,19 eur/deň
 
 
 
 
Deti odhlasujte a prihlasujte do 7:30 hod. V prípade, že dieťa nebude odhlásené zo stravy,  môže si rodič stravu odobrať do obedára do 11.30 hod.(platí len prvý deň), na ďalší deň je potrebné, aby rodič dieťa  riadne odhlásil.
 
Prihlásiť/odhlásiť dieťa môžete nasledovne :
 

na tel. čísle MŠ  :  034/65 76 136

na tel. čísle školskej jedálne0911 859 360

na nástenke vo vestibule školy

 

 

Školská jedáleň  pri ZŠ Hlboké 

V našej školskej jedálni zabezpečujeme celodenné stravovanie detí (desiata - obed - olovrant) 

a zamestnancom MŠ (obed).

Stravu pripravujeme podľa platných Materiálno - spotrebných noriem pre školské stravovanie a podľa zásad správnej výrobnej praxe HACCP. Jedlá sú pripravované podľa vopred zostaveného jedálneho lístka, kde je zabezpečená vyvážená aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na nástenke ŠJ i na webovej stránke www.obechlboke.sk. 

V ojedinelých prípadoch môžu byť na lístku vykonané zmeny, ktoré sú včas vyznačené.

 

Časové zloženie jedálneho lístka:

1x v týždni múčne jedlo
1x v týždni bezmäsité jedlo
1x v týždni polo mäsité jedlo
2x v týždni plná norma jedla

Zelenina je do jedálneho lístka zaraďovaná v podobe šalátov alebo ako príloha k chlebíkom. 
Mlieko a mliečne výrobky sú deťom podávané denne.
Podľa možného finančného limitu je do jedálneho lístka zahrnutý aj príjem ovocia.
Školská jedáleň zabezpečuje celodenný pitný režim.

 

V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované suroviny.

 

V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, a výrobky z nich)
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich.
5. Arašidy a výrobky z nich.
6. Sójové zrná a výrobky z nich.
7. Mlieko a výrobky z neho.
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské orechy a výrobky z nich.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.