Zamestnanci 

Darina Kollárová, riaditeľka v MŠ

Mgr. Silvia Masárová, učiteľka v MŠ

Ľudmila Čobrdová, školníčka MŠ+ZŠ

 

Školská jedáleň

Bc. Katarína Pálková, vedúca jedálne 

     - zástup počas MD - Dana Žáková

Lýdia Pretóryová, kuchárka MŠ+ZŠ

 

Rada školy:

 

Predseda: Mgr. Silvia Masárová

Členovia: Ing. Jana Matulová

              Mgr. Zuzana Knapová

              Mgr. Elena Špinerová

              Ľudmila Čobrdová

 

Rada RZ:

 

Predseda:  Mgr. Elena Medňanská

Pokladník. Jana Kramárová