Čo ponúkame

Deťom:

 • esteticky zladenú materskú školu
 • nové sociálne zariadenia
 • hračky, centrá aktivít, edukačné pomôcky
 • kultúrne akcie v priestoroch materskej školy(divadelné predstavenia, hudobné koncerty, veľkonočné a vianočné trhy, Mikuláša, Deň matiek, karneval, MDD, rozlúčka s predškolákmi, Vianočné zvonenie, vystupovanie v okresnom meste Senica)
 • knižnicu, návštevy v ZŠ, telocvičňu ZŠ
 • výlety, exkurzie, výstavy, návštevy rodín
 • tvorivé dielničky spolu s rodičmi
 • prácu s počítačom, digitálnu techniku
 • pitný režim, ochutnávky zdravej stravy
 • súťaže, kúpanie v bazéne

Rodičom:

 • ústretovosť a ochotu spolupracovať
 • spoluprácu s CPPPaP
 • možnosť účasti na edukačných aktivitách
 • voľný vstup do triedy
 • rodičovské zasadnutia
 • deň otvorených dverí
 • spoločný výlet
 • kultúrne programy