Zamestnanci

Darina Kollárová - riaditeľka MŠ

Silvia Masárová - učiteľka MŠ

Zuzana Jurdáková - školníčka MŠ

Lýdia Pretóryová - kuchárka