Poďakovanie

Ďakujeme za kvalitnú prevádzku našej materskej školy zriaďovateľovi - obec Hlboké, rodičom, sponzorom a všetkým priateľom školy.